Родство (1 родствена връзка)

^^

? Anon. е майката на Jehanne Marie Vaucher.

Предци на Jehanne Marie Vaucher до ? Anon.   Вж.