Родство (1 родствена връзка)

^^

Xf Rosselet е майката на Hélène Vaucher.

Предци на Hélène Vaucher до Xf Rosselet   Вж.