Родство (2 родствени връзки)

^^

Emma Vaucher е сестра на Louise Vaucher.

Louis Alfred Vaucher
& Xf Rosselet
|| |
Louise Vaucher   Emma Vaucher