Родство

^^
Няма данни за родство между Nn Vaucher chez le Fèvre и Emma Vaucher.