Родство (1 родствена връзка)

^^

Jean Berthoud-Esaïe е съпругът на потомък от десето поколение на Pierrolet Vaucher.