Родство (1 родствена връзка)

^^

Jean Berthoud-Esaïe е съпругът на правнучка на Elisabeth Pinard.