Потомци на Jaques Vaucher

^^

(най-много 12 поколения)- Цвят