Годишнини от сватба

^^

Днес, четвъртък 24 юни 2021, е годишнината на брака на...

Утре, петък 25 юни 2021, ще бъде годишнината на брака на...

Вдругиден, събота 26 юни 2021, ще бъде годишнината на брака на...

[select a month to see all the anniversaries]