Родство (1 родствена връзка)

^^

Abraham Matthey е бащата на Susanne Matthey.

Предци на Susanne Matthey до Abraham Matthey   Вж.