Родство (1 родствена връзка)

^^

Josué Matthey е син на Elisabeth Vaucher.

Предци на Josué Matthey до Elisabeth Vaucher   Вж.