Родство (1 родствена връзка)

^^

Marie Henriette Vaucher de la Croix е потомък от девето поколение на Alix Olivier.

Предци на Marie Henriette Vaucher de la Croix до Alix Olivier   Вж.