Родство (1 родствена връзка)

^^

Marie Henriette Vaucher de la Croix е потомък от четвърто поколение на ? ?.

Предци на Marie Henriette Vaucher de la Croix до ? ?   Вж.