Родство (1 родствена връзка)

^^

Marie Henriette Vaucher de la Croix е потомък от четвърто поколение на Jacob Landry.

Предци на Marie Henriette Vaucher de la Croix до Jacob Landry   Вж.