Родство (1 родствена връзка)

^^

Marie Henriette Vaucher de la Croix е потомък от пето поколение на Madeleine Lequin.

Предци на Marie Henriette Vaucher de la Croix до Madeleine Lequin   Вж.