Родство (1 родствена връзка)

^^

Emma Favre е майката на Violette Baptistine Vaucher.

Предци на Violette Baptistine Vaucher до Emma Favre   Вж.