Родство (1 родствена връзка)

^^

Emma Favre е баба на Dorothy Macintyre.

Предци на Dorothy Macintyre до Emma Favre   Вж.