Родство (1 родствена връзка)

^^

Emma Favre е майката на Pierre Vaucher.

Emma Favre 1863
&1899 Alfred Vaucher 1859-1914
Изображение

|
Pierre Vaucher

Предци на Pierre Vaucher до Emma Favre   Вж.