Donald R. Macintyre

Бракове и деца



Източници:
- данни за лицето: 1940 US Census