Родство

^^
Няма данни за родство между Jehan Vaucher и Alix Olivier.

[NB: you should try another relationship computing mode].