Родство

^^
Няма данни за родство между ? Anon. и Abraham Vaucher de la Croix.