Родство

^^
Няма данни за родство между Fils Vaucher и Abraham Vaucher de la Croix.