Родство

^^
Няма данни за родство между Jehan Vaucher и Abraham Vaucher de la Croix.

[NB: you should try another relationship computing mode].