Родство (1 родствена връзка)

^^

Jean Jaques Vaucher е бащата на Charles Vaucher.

Предци на Charles Vaucher до Jean Jaques Vaucher   Вж.