Родство (1 родствена връзка)

^^

Esther Flendrich е майката на David Louis Vaucher.

Предци на David Louis Vaucher до Esther Flendrich   Вж.