Родство

^^
Няма данни за родство между Charles Emmanuel Werner и Abraham Berthoud-Esaïe.

[NB: you should try another relationship computing mode].