Родство

^^
Няма данни за родство между Rose Pinard и Abraham Berthoud.