Родство

^^
Няма данни за родство между Charlotte Constance Berthoud и Abraham Berthoud.