Родство

^^
Няма данни за родство между Susanne Matthey и Abraham Berthoud.

[NB: you should try another relationship computing mode].