Родство (1 родствена връзка)

^^

Abraham Berthoud е син на Jacques Berthoud.

Jacques Berthoud †1739
&1701 Madelaine Lequin †1728
|
Abraham Berthoud 1705

Предци на Abraham Berthoud до Jacques Berthoud   Вж.