Родство (2 родствени връзки)

^^

Abraham Berthoud е брат на Jean Jacques Berthoud.

Jacques Berthoud †1739
&1701 Madelaine Lequin †1728
|| |
Jean Jacques Berthoud 1702   Abraham Berthoud 1705