Родство (2 родствени връзки)

^^

Abraham Berthoud е брат на Marie Madelaine Berthoud.

Jacques Berthoud †1739
&1701 Madelaine Lequin †1728
|| |
Marie Madelaine Berthoud 1708   Abraham Berthoud 1705