Родство (1 родствена връзка)

^^

Ewald Lonser е бащата на Roland Lonser.

Предци на Roland Lonser до Ewald Lonser   Вж.