Родство (1 родствена връзка)

^^

Susanne Marie Porret е майката на Julie Vaucher.

Предци на Julie Vaucher до Susanne Marie Porret   Вж.