Родство (1 родствена връзка)

^^

Rose Vaucher е майката на Georges François Robellaz.

Предци на Georges François Robellaz до Rose Vaucher   Вж.