Родство (1 родствена връзка)

^^

Charles Maurice Vaucher de la Croix е син на Fritz Emile Vaucher de la Croix.

Предци на Charles Maurice Vaucher de la Croix до Fritz Emile Vaucher de la Croix   Вж.