Родство (1 родствена връзка)

^^

Elisabeth Berthoud-Du-Four е дъщеря на Jonas Berthoud.

Предци на Elisabeth Berthoud-Du-Four до Jonas Berthoud   Вж.