Годишнини на починали хора

^^

Днес, понеделник 2 август 2021, е годишнината на...

Утре, вторник 3 август 2021, ще бъде годишнината на...

Вдругиден, сряда 4 август 2021, ще бъде годишнината на...

[select a month to see all the anniversaries]