^^

//
  Freny Bovet 1605
&1627 Pierre Vaucher 1592-1654
Obrázek
 
  |  
  Judith Vaucher 1653  

>>