Vztah (1 vztah)

^^

Marguerite Berthoud je babička Jacques Henri Borel Petitjaquet.

Předkové Jacques Henri Borel Petitjaquet až po Marguerite Berthoud   Viz