Marianne Berthoud-dit-Maublanc

"Sosa": 7
(Marianne Berthoud)

Manželství a děti



Poznámky

Origine: Couvet (NE)
Source: Michel Kreis



Zdroje:
- osoba: M. Kreis (Geneanet)
- narození: Baptême
- křest, manželství, pohřeb: AEN (M. Kreis)