Strýcové a tety Eugénie Marie Marthe Vaucher

^^

Celkem: 3 osob.