Marianne Bovet

"Sosa": 1

Manželství a děti



Poznámky

International Genealogical Index (R)



Zdroje:
- křest, manželství, úmrtí: AEN (M. Kreis)