Vztah (1 vztah)

^^

David Frasse je synovec manželka Jonas Bourquin.

Isaac Vaucher 1656-1715
|| |
Susanne Marie Vaucher 1687
& Jonas Bourquin 1683
  Anne Marie Vaucher 1695
&1721 David Frasse 1691-1762
  |
    David Frasse 1722