Vztah (2 vztahy)

^^

Abraham Vaucher je bratr David Vaucher.

Jaques Vaucher 1630
& Mrs Jaques Vaucher
|| |
David Vaucher 1665   Abraham Vaucher 1659