Předkové René Charles Noverraz až po Marie Eugénie Gindraux