Pierre David Bovet

Manželství



Zdroje:
- křest, manželství, úmrtí: AEN (M. Kreis)