Rose Bovet

Manželství a děti



Poznámky

Fille de Baltazard.
International Genealogical Index (R)