Marie Marguerite Miéville

"Sosa": 1

Manželství a dětiPoznámky

Origine: Ependes (VD)
Source: Michel KreisZdroje:
- narození: Mormons (M. Kreis)
- manželství: AEV (M. Kreis)