Salomé Bugnon

"Sosa": 1

Manželství a děti



Poznámky

Source: Michel Kreis



Zdroje:
- narození: Age au décès (M. Kreis)
- manželství, úmrtí: AEN (M. Kreis)