Sophie Rosselet-Droux

Manželství



Poznámky

Origine: Les Bayards (NE)



Zdroje:
- narození, manželství, úmrtí: AEN (M. Kreis)